3D打印水底機械人@基道小學


基道小學班學生仔參加左HKUST同IET合辦的水底機械人工作坊後,又想自己整一套係學校玩,咁就成全佢地,用左3堂整左6 隻出黎,所以話,學生有興趣,就會自動自覺去做和學習!

#3Dprint #STEM, #UnderwaterRobot