Idea Maker Design 興趣班 @ 將軍澳幼童軍(12-13歲)


IMG_20150328_173719a

2015年3月

第二次與將軍澳童軍東九龍第1103旅合作搞Idea Maker Design Project, 今次對像係大一級既學生,年齡層係12-13歲。今次課程加入了用Cubify Apps 繪畫2D圖然後轉成3D圖檔,好讓學生們馬上感受3D打印的樂趣和能力。

今次這位楊鐵樑童軍(唔係前住大法官:P),設計了一件儀器用來個保護新星球CityX ,免受流星襲擊。功能就如一個保護網一樣,有高能量將流星粉碎及收集再用,非常有創意及懂得再生物料應用。因為3D打印機只有一台,所以未能滿足所有學生將他們的設計都可以打印,下一個課程將會每人一台3D打印機,那就個個都happy, 唔洗等!

yeungtl

課程花絮:

IMG_20150321_153006 (1) IMG_20150321_171520 (1) IMG_0049 IMG_0041 IMG_0033 IMG_0032 IMG_0061

Tags: 興趣班,Idea Maker, Design, 3D printing, 3D打印,創意解難,設計思維